יעה לאשפה 9-7064
יעה יפני עם מקל 9-7066
ראשון1אחרון