קלין אלכוהול גל 350 מ"ל 7-7086
אלכוגל 4 ליטר 9-3920
ראשון1אחרון