סטרץ מכונה 25 מיקרון 1 ק"ג Premium 9-4528
סטרץ מכונה 30 מיקרון 1 ק"ג Premium 9-4540
סטרץ פרימיום רוחב 25 - 20 מיקרון KP2 9-4558
סטרץ מכונהpermium KP2מיקרון 20 9-4616
סטרץ מכונה 17 מיקרון KP2 9-4647
סטרץ מכונה 25 מיקרון KP2 9-4648
סטרץ מכונה 30 מיקרון KP2 9-4649
סטרץ מכונה 17 מיקרון -KP3 9-4918
סטרץ מכונה 25 מיקרון - KP3 9-4920
סטרץ מכונה 30 מיקרון - KP3 טבור 1 ק"ג 9-4921
ראשון1אחרון