סטרץ מכונה 25 מיקרון 1 ק"ג Premium 9-4528
סטרץ מכונה 30 מיקרון 1 ק"ג Premium 9-4540
סטרץ מכונה 17 מיקרון -KP3 9-4918
סטרץ מכונה 20 מיקרון (1200 ק"ג) kp3 9-4919
סטרץ מכונה 25 מיקרון - KP3 9-4920
סטרץ מכונה 30 מיקרון - KP3 טבור 1 ק"ג 9-4921
ראשון1אחרון