סטרץ גלגלית צבע כחול רוחב 10 ס"מ 9-4548
סטרץ ידני 17 מיק 2.4 ק"ג טבור 300 גרם 9-4602
סטרץ ידני 20 מיק טבור 300 גרם 2 קג 9-4603
סטרץ ידני 23 מיק 2.4 ק"ג טבור 300 גר 9-4604
סטרץ ידני 23 מיק 3 ק"ג טבור 300 גרם 9-4605
סטרץ ידני 3 ק"ג טבור 300 גרם 9-4606
סטרץ ידני מתוח 7 מיק 600 מטר 9-4610
סטרץ ידני 2.4 ק"ג 23 מיק טבור 150 גר 9-4620
סטרץ ידני 3 ק"ג 17 מיקרון טבור 150 גר 9-4621
סטרץ ידני 3 ק"ג 23 מיקרון טבור 150 גרם 9-4622
סטרץ ידני 17 מיק 3 ק"ג טבור 300 גרם 9-4703
סטרץ ידני כחול 1.7 ק"ג 9-4719
ראשון1אחרון