פומפה עם מקל 9-7062
יעה לאשפה 9-7064
יעה יפני עם מקל 9-7066
סלסלת ניירות 10 ליטר 9-7501
דלי שחור 10 ליטר 9-7508
סל כביסה 62 ליטר מלבני 9-7570
ראשון1אחרון