מגשית פלסטיק מחולקת ל-3-דגם חדש 9-5497
מכסה ל 9-5497/9-9068מגשית מחולקת ל-3 9-5498
מגשית הדר גובה 60 מ"מ 9-5627
מגשית הדר גובה 60 מ"מ דגם 200 9-56271
כתר עגול גבוה עם מכסה כיפה 9-5668
מגש בר 1400 סמ"ק 9-5669
מגש בר 1000 סמ"ק 9-5670
מגש בר 1800 סמ"ק 9-5693
כתר כיפה 9-80044
תבנית שחורה מחולקת ל-3 9-9068
מעדנית 60 9-9081
מיכלי מעדניה 60 9-90811
מכסה לקופסא פלסטיק מחולקת 9-9098
ראשון1אחרון