מכסה לתבנית אלומיניום 358 (8A ) 9-9020
תבנית אלומיניום 349 מלבנית -משופרת(8B) 9-9027
תבנית אלומיניום עגולה קוטר 8 9-9038
תבנית אלומיניום 398 מלבנית משופרת( 105) 9-9046
מכסה לתבנית אלומיניום 398 (105 ) 9-9051
תבנית אלומיניום 270 מלבנית(912) 9-9052
מכסה לתבנית אלומיניום 270(406)-מקומי 9-9053
תבנית אלומיניום עגולה משופרת 9-9054
מגש אלומיניום אובלי קטן 9-9056
תבנית אלומיניום TV-400 9-9071
מכסה לתבנית אלומיניום 349 / TV-400 9-9073
תבנית אלומיניום 210 9-9090
תבנית אלומיניום עגולה קוטר 28-דגם 340 9-9121
ראשון1אחרון