קונוס במבוק 120 מ"מ /165 מ"מ 9-5872
קונוס במבוק 120 מ"מ /180 מ"מ 9-5873
ראשון1אחרון