צלחת קלקר 11 אובלית 9-5519
צלחת קלקר "9 מצופה קרם 9-5571
צלחת קלקר "7 מצופה קרם 9-5573
צלחת קלקר "11 אובלית - מצופה קרם 9-5576
צלחת קלקר 6 לבנה 9-5577
מרקיה קלקר לבן 9-5583
ליפתניה קלקר לבן 9-5590
צלחת קלקר "9 לבנה 9-5631
לפתניה קלקר מצופה קרם 9-5852
ראשון1אחרון