גליל LD שקוף ר-60 ס"מ נפתח ל-120 9-6008
גליל LD לבן אטום ר- 60 ס"מ נפתח ל-120 9-6019
גליל HD שקוף ר- 60 ס"מ נפתח ל- 120 9-6133
ראשון1אחרון