קש שחור רחב מתקפל לברד 9-5595
קש שחור מתקפל 9-5620
בחשן פלסטיק לקפה עם כפית קטנה 13 ס"מ 9-5621
קש שחור רחב- לא מתקפל 9-5757
ראשון1אחרון