קש שחור רחב מתקפל לברד 9-5595
קש שחור מתקפל 9-5620
בחשן פלסטיק לקפה עם כפית קטנה 13 ס"מ 9-5621
בחשן פלסטיק לקוקטייל שחור 9-5734
בחשן קארף שקוף 9-5737
קש שחור רחב- לא מתקפל 9-5757
קש שחור רחב- לא מתקפל 8000 9-57571
ראשון1אחרון