כובע נייר לטבח 9-3546
כובע אלבד 9-3559
כובע אלבד לשף 9-3584
מסיכה חד פעמית לטבח 9-3665
כובע אלבד לסו שף 9-3808
ראשון1אחרון