ממחטות אף סיוון 20/20 בקופסה 9-3751 כמות: 1 יחידות