ממחטות אף טישו בשקית 9-3524
ממחטות אף סיוון 20/20 בקופסה 9-3751
ממחטות כיס 9-3813
ראשון1אחרון