מפיות universal N4 חד שכבתיות1/9000 TORK 9-10840
מפיות premium N4 דו שכבתיות 1/8000 TORK 9-15850
מפיות snack N10 חד שכבתיות 1/9000 TORK 9-17840
מתקן למפיות N4 שחור TORK 9-272611
מתקן למפיות N4 אפור TORK 9-272613
מתקן למפיות N10 שחור TORK 9-272808
ראשון1אחרון