תחליב רחצה/שמפו לבן 1000 משתמשים TORK 9-420501
תחליב רחצה/שמפו לבן 500 משתמשים TORK 9-420502
תחליב רחצה/שמפו כחול 1000 משתמשים TORK 9-420601
תחליב רחצה/שמפו כחול 500 משתמשים TORK 9-420602
bubbles סבון קצף 2500 משתמשים TORK 9-520501
מתקן לתחליב רחצה לבן 1000 משתמשים TORK 9-560000
מתקן לתחליב רחצה שחור 1000 משתמשים TORK 9-560008
מתקן לתחליב רחצה לבן 500 משתמשים TORK 9-561000
מתקן לתחליב רחצה שחור 500 משתמשים TORK 9-561008
מתקן לסבון קצף bubbles לבן TORK 9-561500
מתקן לסבון קצף bubbles שחור TORK 9-561508
מתקן חשמלי לסבון קצף bubbles לבן TORK 9-561600
ראשון1אחרון