מגבת נייר צץ-רץ TORK interfold 9-100289
מתקן interfold למגבות מקופלות לבן TORK 9-552000
מתקן mini interfold למגבות מקופלות לבן 9-552100
מתקן mini interfold למגבות מקופלות שחור 9-552108
מתקן למגבות נייר צץ-רץ לבן TORK 9-553000
מתקן למגבות נייר צץ-רץ שחור TORK 9-553008
ראשון1אחרון