מגבת נייר בגליל TORK 1/6 9-290059
מגבת נייר פרימיום בגליל TORK 1/6 9-290067
מתקן למגבת בגליל לבן TORK 9-551000
מתקן למגבת בגליל שחור TORK 9-551008
מתקן חשמלי למגבת בגליל לבן TORK 9-551100
מתקן חשמלי למגבת בגליל שחור TORK 9-551108
ראשון1אחרון