ניילון נצמד ר-45 ס"מ א- 300 מ 4-4522
ניילון נצמד ר-45 ס"מ א- 300 מ 9-4522
ניילון נצמד עבה ר-45 ס"מ 1.3 ק"ג 9-4523
ניילון נצמד רוחב 45 ס"מ 9-4524
ראשון1אחרון