EXTRA 602 נוזל מבושם לרצפות 4 ק"ג 4-1006
נוזל לבישום וטיהור בניחוח בזוקה 1 ליטר 4-10115
EXTRA 602 נוזל מבושם לרצפות 4 ק"ג 9-1006
EXTRA 605 נוזל לניקוי רצפות 10 ק"ג 9-10113
נוזל לבישום וטיהורבניחוח אקזוטי 1 ליטר 9-10114
נוזל לבישום וטיהור בניחוח בזוקה 1 ליטר 9-10115
נוזל לבישום וטיהור בניחוח ים 1 ליטר 9-10127
EXTRA 601 נוזל לניקוי רצפות 4 ק"ג 9-80557
EXTRA 603 נוזל לניקוי רצפות 4 ק"ג 9-80559
extra650 חיטוי ניקוי והפגת ריחות 120קג 9-80572
ראשון1אחרון