נוזל הברקת כלים במדיח 25 ק"ג ULTRA 331 9-10123
אבקה מרוכזת למדיח 5 ק"ג ULTRA 340 9-10154
מלח גבישי 25 ק"ג 9-10656
ראשון1אחרון