צמד רדיד אלומיניום מקצועי ר-30 א-7.5 7-7018
צמד ניילון נצמד ר-30 א- 30 7-7031
ראשון1אחרון