חוג לקוחותינו
חוג הלקוחות של קליר מונה כ- 5,000 לקוחות מוסדיים ותעשייתיים המובילים במשק הישראלי
בתחומי:
שירותי הסעדה  שירותי הסעדה
אירוח ותיירות  אירוח ותיירות
זרועות הביטחון  זרועות הביטחון
בתי אבות  בתי אבות
שירותי בריאות  שירותי בריאות
קיבוצים  קיבוצים
מוסדות חינוך  מוסדות חינוך
מפעלי תעשייה  מפעלי תעשייה