אחריות קהילתית

קליר היא חלק מהקהילה, ולפיכך רואה חשיבות רבה בתרומה לקהילה ובשמירה על חברה בריאה וסביבה נקייה.

אחריות חברתית: קליר רואה חשיבות רבה בקידום עשיית הטוב, תרומה לקהילה ודאגה לאחר. אנו מעודדים את עובדינו להתנדב ולתרום לקהילה, ולאורך כל השנה, עובדי ועובדות קבוצת קליר מכל מחלקות החברה מתנדבים במגוון רחב של פעילויות באופן יחידני או קבוצתי.

אחריות אקולוגית: קליר מחויבת לצמצום טביעת הרגל הסביבתית שלה, על ידי הפחתת הצריכה של משאבים טבעיים והקטנת ההשפעות המזיקות של זיהום מפסולת, כימיקלים וגזי חממה.

אחריות בבטיחות וגהות: קליר שומרת על הבריאות והבטיחות של עובדי החברה ולקוחותיה, ומקפידה על תנאי ייצור נאותים ואספקת מוצרים העומדים בתקני איכות קפדניים.